Ondernemers­vereniging

Ondernemers­vereniging

Download de brochure


Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) is in 1974 opgericht. Als krachtige overleg- en onderhandelingspartner, zorgt de ONO ervoor dat de politiek belangen laat meewegen als zij besluiten neemt die ondernemers op Nieuw Overvecht raken. Op constructieve wijze stellen wij de belangen van het bedrijfsleven centraal bij het provinciaal, regionaal en lokaal bestuur. De ONO is een gewaardeerd gesprekspartner.

De ONO behartigt uitsluitend de belangen van de ondernemers op Nieuw Overvecht. Juist door deze kleinschalige opzet kunnen we maximaal aandacht vragen en invloed uitoefenen op beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Uitgangspunt daarbij is de behoefte van de ondernemers op het bedrijventerrein. 

De ONO ziet het informeren van gevestigde ondernemers over actualiteiten en maatregelen m.b.t. het bedrijventerrein ook als haar taak. Daarnaast wordt gestreefd naar het behalen van gemeenschappelijke inkoopvoordelen. 

De belangrijkste doelstellingen van ONO zijn:

 • aansluiting bij de vereniging van alle op Nieuw Overvecht gevestigde bedrijven;
 • stimulering van onderling contact en samenwerking tussen de ondernemers;  
 • imagoverbetering van het bedrijventerrein; 
 • stimuleren van een gunstig vestigingsklimaat; 
 • het realiseren van collectieve inkoopvoordelen; 
 • bemoeienis met het bestemmingsplan; 
 • belangenbehartiging m.b.t. infrastructuur, bereikbaarheid en parkeerbeleid; 
 • collectieve belangenbehartiging richting gemeente/politiek; 
 • collectieve openbare beveiliging (cameratoezicht); 
 • stimulering werkgelegenheid kansarmen uit de wijk Overvecht; 
 • stimulering van het ondernemerschap op Nieuw Overvecht; 
 • realisatie van de toekomstvisie voor bedrijventerrein Nieuw Overvecht.