Veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen


Een veilige onderneming en bedrijfsomgeving zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen ondernemen. De gemeente Utrecht maakt gebruik van het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De KVO-methode is een hulpmiddel om veiligheid integraal te benaderen. Door middel van een publiek private samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer wordt er gewerkt aan het veiliger maken van het ondernemen en de bedrijfsomgeving.

Centrale uitgangspunten van het KVO zijn: adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding, veel aandacht voor preventie, onder het motto: 'voorkomen is beter dan genezen' en integrale aanpak: het KVO brengt gemeente, politie, brandweer, eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten en ondernemers bij elkaar.

Het KVO zorgt voor korte lijnen en zet de juiste onderwerpen op de agenda. De kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden. Het KVO zorgt voor continuïteit van de aanpak.

De KVO-(her)certificering vindt elke 3 jaar plaats. Naar aanleiding van de resultaten van de voorafgaande KVO-enquête onder de gevestigde ondernemers worden een plan van aanpak en maatregelenmatrix opgesteld voor de volgende 3 jaar. Aan de KVO-werkgroep van bedrijventerrein Nieuw Overvecht, die gemiddeld 4 x per jaar een overleg heeft, nemen lokale ondernemers, de politie, brandweer, het wijkbureau en de gemeente Utrecht deel. 

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht heeft in december 2021 opnieuw het certificaat Continu Samenwerken KVO-B behaald. In 2024 wordt weer toegewerkt naar een hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het bedrijventerrein. Voor een zo optimaal mogelijk overzicht van de veiligheids- en onderhoudssituatie van het bedrijventerrein is een goede spreiding van deelnemers uit het bedrijfsleven aan het KVO-overleg gewenst, dat gemiddeld 3-4 x per jaar wordt gehouden. Extra vertegenwoordiging in het KVO-overleg is welkom uit de 3 deelgebieden Tennesseedreef/Texasdreef/ Manitobadreef,  Arkansasdreef/Labradordreef en Coloradodreef/Nevadadreef. Wilt u als ondernemer deelnemen aan het KVO-overleg of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via: .

Bekijk Plan van Aanpak KVO Nieuw Overvecht: periode 2021-2024
 


Ondermijning tegengaan

Om eventuele ondermijningsactiviteiten op bedrijventerrein Nieuw Overvecht sneller of beter te kunnen signaleren, vragen wij u als gevestigd ondernemer om ook alert te zijn op uw bedrijfsomgeving. Enkele herkenbare punten zijn:

  • Op vreemde tijden activiteiten in een pand.
  • Panden die ogenschijnlijk andere activiteiten herbergen dan op de gevel staat vermeld.
  • Vreemde geuren als hashlucht, acceton of sterke vruchtengeur.
  • Dure, exclusieve auto’s.
  • Afgeplakte ramen.
  • IBC-containers.
  • Grote hoeveelheden chemicaliën.
  • Mensen die zich ophouden bij panden met opvallend dure merkkleding/ sierraden/horloges.
  • Personen die op de uitkijk lijken te staan.
  • Handel in lachgas op verzamelpunten waar ook onderling informatie gedeeld wordt (groepsvorming).

Verdachte situaties kunt u altijd melden via Meld Misdaad Anoniem of bel 112. 

Samen kunnen we zo nog meer voorkomen dat dergelijke activiteiten op ons bedrijventerrein plaatsvinden en zorgen voor een schoon, heel en veilig ondernemersklimaat.


Handige links t.b.v. een schoon, heel en veilig bedrijventerrein:


Meld Misdaad Anoniem

Aangifte of melding doen bij de politie

Brandveiligheid

Cyberbrime 

Cybercrime VPN-gids

Calamiteitenkaart

Opslag materialen tegen gevels

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

BHV Verplicht? Klik hier voor nadere info.