Beveiliging Nieuw Overvecht

Beveiligingscollectief Nieuw Overvecht

Waarom deelnemen?

Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht is het veiligheidsniveau goed, maar het kan altijd beter. Net als andere bedrijventerreinen is Nieuw Overvecht een gewild gebied voor inbrekers, vandalen, vervuilers, straatracers en krakers. Om hier iets tegen te doen, heeft een aantal ondernemers besloten te betalen voor het beveiligen van hun bedrijfsobject en het bedrijventerrein door deel te nemen aan het beveiligingscollectief van vereniging U-Safe. Van het opgebrachte geld verzorgt vereniging U-Safe de collectieve inkoop van surveillance.

Niet alle bedrijven op Nieuw Overvecht doen echter mee aan het beveiligingscollectief, terwijl ze toch in zekere mate voordeel hebben van de surveillance die door collega-bedrijven wordt betaald. De surveillanten zorgen er namelijk ook voor dat defecte lantarenpalen, zwerfvuil en verdachte omstandigheden bij gemeente en politie worden gemeld. Hiermee wordt het bedrijfsrisico van criminele activiteiten zoveel mogelijk beperkt. Meer betalende deelnemers aan het beveiligingscollectief leiden uiteraard tot meer surveillance-uren en dus meer veiligheid op het bedrijventerrein. De surveillant is dan immers vaker aanwezig en zichtbaarder.

Wat levert deelname aan het beveiligingscollectief de ondernemer op?
Het bedrijfspand wordt door surveillanten van een particulier beveiligingsbedrijf gecontroleerd op verdachte zaken en deze worden aan de betreffende ondernemer gerapporteerd.


Open ramen, open deuren, brandende verlichting buiten werktijd, maar ook gevaarlijke situaties die brand- of inbraakbevorderend kunnen werken, worden met het oog van de vakman bekeken en gerapporteerd.  

Wat kost deelname aan het beveiligingscollectief?

De bijdrage voor het beveiligingscollectief is in verhouding tot verzekeringspremies gering en verzekeringen doen niets aan het beveiligen van het bedrijf en het terrein! De deelnamekosten worden bepaald aan de hand van een zgn. beveiligingsscan en zijn o.a. afhankelijk van het bedrijfsrisico. De beveiligingsscan wordt uitgevoerd door vereniging U-Safe. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmanager, Frank van Essen (tel. 06-21173994, e-mail: 

Is een beveiligingscollectief wel nodig? 

Met het financiële trekkingsrecht van bedrijventerrein Nieuw Overvecht uit Ondernemersfonds Utrecht kunnen de kosten van de collectieve openbare camerabeveiliging van het bedrijventerrein worden betaald. Er is echter geen budget over voor collectieve surveillance van het bedrijventerrein. De collectieve surveillance kan geborgd en/of versterkt worden als de ondernemers op bedrijventerrein Nieuw Overvecht blijven of gaan deelnemen aan het beveiligingscollectief van vereniging U-Safe. De ondernemersvereniging adviseert alle gevestigde ondernemingen derhalve om aan dit beveiligingscollectief deel te nemen als een uiting van het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilig, schoon, heel en dus representatief bedrijventerrein voor de ondernemers, hun bezoekers en medewerkers!