Onderhoud melden

Melding doen

Als u klachten heeft over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte van bedrijventerrein Nieuw Overvecht, verzoeken wij u dit z.s.m. te melden bij de gemeente Utrecht:   

  1. Via www.utrecht.nl/melding. Deze website doet het ook op uw telefoon. Hier kunt u zaken in de openbare ruimte makkelijk doorgeven aan de gemeente. Denk aan zwerfaval, overvolle prullenbakken, groenonderhoud, scheve lantaarnpalen, ingezakte stoeptegels en overlast. De eerder toegepaste 'Slim Melden Utrecht app' is sinds 1 november 2022 gestopt.
  2. Telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente Utrecht: 030-2860000 (maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur).
  3. Aan de balie van wijkbureau Overvecht

Overlast telefoon:

Bel 06-38621496 als u overlast ervaart die met voorrang moet worden opgelost en niet kan wachten, zoals: overlast gevend gedrag (jeugdoverlast), foutparkeren en wegversperringen. 

Als u de overlasttelefoon belt, dan krijgt u direct contact met de meldkamer van Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Ruimte. Samen met de medewerker wordt gezocht naar een oplossing. Zo wordt bepaald hoe de overlast met voorrang kan worden opgepakt. Kan uw melding wachten tot de volgende dag? Bel dan niet naar de overlasttelefoon, omdat het telefoonnummer alleen is bedoeld voor spoedactie van handhavers.


Wijkboa's

Elke wijk in Utrecht heeft wijkboa’s. De gemeente zet wijkboa’s in om de leefbaarheid in wijken te versterken. De wijkboa’s van Overvecht zijn:

  • Bob den Heijer
  • Pammy Stolk
  • Saskia Vuurman
  • Kane Steenland

De wijkboa’s zien voornamelijk toe op het verminderen van overlast in de wijk. Daarbij staat het afhandelen van meldingen van overlast door bewoners centraal. Tevens zijn zij het gezicht van het gemeentelijk toezicht in de wijk. Zij zitten in de ‘haarvaten’ van de wijk, leggen contacten met de bewoners, jeugd en ondernemers en stellen grenzen door jongeren aan te spreken en zonodig te handhaven. De wijkboa’s hebben een netwerk in de wijk, onderhouden dit en breiden het uit waar nodig. Een goede samenwerking met de ketenpartners en politie staat voorop. In samenwerking met bewoners en ketenpartners zoeken wijkboa’s naar oplossingen voor problemen die soms al langer spelen.