Partners

Partners

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) is aangesloten bij Stichting Platform Ondernemend Utrecht (POU). waar zo'n 15 ondernemersverenigingen van Utrechtse bedrijventerreinen en de binnenstad bij zijn aangesloten. 

Het overlegorgaan behandelt stadsbrede onderwerpen die van invloed zijn op het ondernemen en de stedelijke economie. Via het POU kunnen de belangen van bedrijventerrein Nieuw Overvecht nog krachtiger behartigd worden en vindt tevens afstemming en kennisuitwisseling plaats met de besturen van ondernemersverenigingen van andere Utrechtse bedrijventerreinen.

Daarnaast heeft de ondernemersvereniging ook regelmatig contact met de gemeente en provincie Utrecht en het wijkbureau. Binnen de gemeente Utrecht is Rachel Streefland de wijkwethouder voor bedrijventerrein Nieuw Overvecht. De wijkwethouder houdt eenmaal per maand spreekuur in Overvecht. U kunt hier terecht met vragen en ideeën over uw wijk. Het spreekuur is op wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17. U kunt zich voor het spreekuur aanmelden via een e-mail aan:  


Sinds oktober 2016 is de ONO een samenwerking aangegaan met de 'Vriendinnen van Nieuw Overvecht'.

Merel Daniel en Lara Simons zijn aanspreekpunt voor de ondernemers op het bedrijventerrein. Zij bezoeken ondernemers, verspreiden nieuwsbrieven/ -berichten en werken aan de imago-verbetering van Nieuw Overvecht, het versterken van de onderlinge communicatie tussen ondernemers en de verbinding met de wijken rondom.

De dames zijn te bereiken via: .