Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen


Een veilige onderneming en bedrijfsomgeving zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen ondernemen. De gemeente Utrecht maakt gebruik van het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De KVO-methode is een hulpmiddel om veiligheid integraal te benaderen. Door middel van een publiek private samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer wordt er gewerkt aan het veiliger maken van het ondernemen en de bedrijfsomgeving.

Centrale uitgangspunten van het KVO zijn: adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding, veel aandacht voor preventie, onder het motto: 'voorkomen is beter dan genezen' en integrale aanpak: het KVO brengt gemeente, politie, brandweer, eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten en ondernemers bij elkaar.

Het KVO zorgt voor korte lijnen en zet de juiste onderwerpen op de agenda. De kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden. Het KVO zorgt voor continuïteit van de aanpak.

De KVO-(her)certificering vindt elke 3 jaar plaats. Naar aanleiding van de resultaten van de voorafgaande KVO-enquête onder de gevestigde ondernemers worden een plan van aanpak en maatregelenmatrix opgesteld voor de volgende 3 jaar. Aan de KVO-werkgroep van bedrijventerrein Nieuw Overvecht, die gemiddeld 4 x per jaar een overleg heeft, nemen lokale ondernemers, de politie, brandweer, het wijkbureau en de gemeente Utrecht deel. 

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht heeft in december 2021 opnieuw het certificaat Continu Samenwerken KVO-B behaald. In 2024 wordt weer toegewerkt naar een hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen van het bedrijventerrein. Voor een zo optimaal mogelijk overzicht van de veiligheids- en onderhoudssituatie van het bedrijventerrein is een goede spreiding van deelnemers uit het bedrijfsleven aan het KVO-overleg gewenst, dat gemiddeld 3-4 x per jaar wordt gehouden. Extra vertegenwoordiging in het KVO-overleg is welkom uit de 3 deelgebieden Tennesseedreef/Texasdreef/ Manitobadreef,  Arkansasdreef/Labradordreef en Coloradodreef/Nevadadreef. Wilt u als ondernemer deelnemen aan het KVO-overleg of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via: .

Bekijk Plan van Aanpak KVO Nieuw Overvecht: periode 2021-2024


Recente verslagen van het KVO-overleg Nieuw Overvecht:

Verslag KVO-overleg d.d. 15 december 2021

Verslag KVO-overleg d.d. 6 oktober 2021

Verslag KVO-overleg d.d. 16 juni 2021

Verslag KVO-overleg d.d. 10 maart 2021

Verslag KVO-overleg d.d. 4 november 2020